KAPITTEL 3

Bærekraftig vannforbruk

Færre nordmenn anstrenger seg for å redusere vannforbruket

Mange ser på Norge som et foregangsland i bærekraftspørsmål, og Vannbarometeret viser at også mange nordmenn anser seg selv for å være bærekraftige. I hvert fall når det gjelder bruk av vann. Annenhver person sier nemlig at de bruker vann på en ansvarlig og bærekraftig måte. Samtidig er det færre i dag som daglig anstrenger seg for å redusere vannforbruket, sammenlignet med for ett år siden. Bare én av fem svarer dette, sammenlignet med én av fire i fjor. Det er også noen flere som i dag svarer at de gjerne vil redusere vannforbruket, men at de ikke vet hvordan.

Det er en urovekkende trend at færre enn tidligere gjør en daglig innsats for å redusere vannforbruket. Vi tror at det er behov for flere initiativer og innsatser for å øke kunnskapen og bevisstheten om et bærekraftig vannforbruk. Ikke bare fra miljøorganisasjoner, men også fra næringslivet og offentlig sektor.

Anne Øiseth,
Daglig Leder i GROHE

Slik ser nordmenn på sitt eget vannforbruk

Jeg bruker vann på en ansvarlig/bærekraftig måte

Jeg anstrenger meg daglig for å redusere vannforbruket

Jeg vil gjerne redusere vannforbruket, men vet ikke hvordan

Jeg er ikke interessert i å redusere vannforbruket

Vet ikke

Det er en urovekkende trend at færre enn tidligere gjør en daglig innsats for å redusere vannforbruket. Vi tror at det er behov for flere initiativer og innsatser for å øke kunnskapen og bevisstheten om et bærekraftig vannforbruk. Ikke bare fra miljøorganisasjoner, men også fra næringslivet og offentlig sektor.

Anne Øiseth,
Daglig Leder i GROHE

Så mange mener de bruker vann på en ansvarlig/bærekraftig måte

Seks av ti har aldri blitt oppfordret til å spare på vannet

Det er få som har opplevd at omgivelsene har oppfordret dem til å bruke vann på en bærekraftig måte. 15 prosent svarer at de har fått en oppfordring fra venner og familie. Hver tiende har også blitt oppfordret i sosiale medier og av kommunen. Samtidig svarer flertallet, nesten seks av ti, at de aldri har blitt oppfordret til å bruke vann på en bærekraftig måte.

1 av 10

har blitt oppfordret av kommunen til å spare på vannet.

1 av 10

har blitt oppfordret av kommunen til å spare på vannet.

46%

oppfordrer andre til å bruke vann på en bærekraftig måte.

8 av 10

nordiske storbyer oppgir at de har en person eller avdeling i kommunen/byen som jobber med bærekraftig vannforbruk.

46%

oppfordrer andre til å bruke vann på en bærekraftig måte.

8 av 10

nordiske storbyer oppgir at de har en person eller avdeling i kommunen/byen som jobber med bærekraftig vannforbruk.

Vannbarometeret forteller ikke bare om viktigheten av å være bevisst på sitt eget vannforbruk, men belyser også nordmenns vaner og atferd. Å omstille seg til et ansvarlig og bærekraftig vannforbruk handler om å være klar over sine egne atferdsmønstre og vaner, og deretter gjøre små endringer i hverdagen. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Vi i GROHE jobber kontinuerlig med å gjøre det lettere for mennesker å redusere vannforbruket i hverdagen og leve mer bærekraftig. Både ved å øke bevisstheten og kunnskapen, men også gjennom vanneffektive sanitærprodukter.

Anne Øiseth,
Daglig Leder i GROHE

Vannbarometeret forteller ikke bare om viktigheten av å være bevisst på sitt eget vannforbruk, men belyser også nordmenns vaner og atferd. Å omstille seg til et ansvarlig og bærekraftig vannforbruk handler om å være klar over sine egne atferdsmønstre og vaner, og deretter gjøre små endringer i hverdagen. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Vi i GROHE jobber kontinuerlig med å gjøre det lettere for mennesker å redusere vannforbruket i hverdagen og leve mer bærekraftig. Både ved å øke bevisstheten og kunnskapen, men også gjennom vanneffektive sanitærprodukter.

Anne Øiseth,
Daglig Leder i GROHE