logo

1 av 3

reflekterer over sitt eget vannforbruk ukentlig

21%

bruker mer vann enn før pandemien

46%

oppmuntrer andre til å bruke vann på en bærekraftig måte

1 av 3

reflekterer over sitt eget vannforbruk ukentlig

21%

bruker mer vann enn før pandemien

46%

oppmuntrer andre til å bruke vann på en bærekraftig måte

Test hvor bærekraftig dine vannvaner er!

Ansvarlig vannforbruk er viktig - også under en pandemi

Det siste året har samfunnet stått overfor enorme prøvelser. I kjølvannet av pandemien har mange menneskers hverdag og vaner endret seg. Dette gjenspeiler seg også i nordmenns vannforbruk. Årets utgave av Vannbarometeret viser en positiv utvikling i nordmenns bevissthet om eget vannforbruk. Flere reflekterer over sitt eget vannforbruk sammenlignet med for et år siden. Samtidig ser vi at det er færre som anstrenger seg daglig for å redusere vannforbruket.
I år gjennomfører vi Vannbarometeret for andre år på rad. Til tross for at bærekraft står høyt på den politiske dagsorden i Norge, ser vi fortsatt et behov for informasjon om bærekraftig vannforbruk. Kanskje enda mer i dag enn tidligere med tanke på våre endrede levevaner. Når vi tilbringer mer tid hjemme oppstår det flere muligheter i hverdagen til å opptre på en bærekraftig måte.
Bærekraftig vannbruk er en av LIXILs tre strategiske pilarer. Som ledende innen vannrelaterte produkter streber vi etter å fremme bærekraftig bruk av vann over hele verden, slik at folk skal få mest mulig ut av vannet de forbruker. Dette gjør vi i alt fra hvordan vi bruker vann i vår egen produksjon, til vannbesparende funksjoner i våre produkter. Vannbarometeret er en måte å videreføre dette engasjementet på også til det siste leddet, forbrukerleddet, ved å øke kunnskapen om bærekraftig vannbruk. Selvfølgelig er det ikke mulig å redusere vannforbruket i samfunnet til null. Det det dreier seg om, er å bruke ressursen på en smartere måte, i alt fra badevaner og matlaging til vasking, rengjøring og hagearbeid.
Vi håper at årets rapport vil vekke refleksjon og inspirasjon om hva nettopp du kan gjøre for å få et mer bærekraftig vannforbruk.

God lesing!
Anne Øiseth, GROHE