KAPITTEL 1

Nordmenn og vann

Flere nordmenn reflekterer over vannforbruket – men ikke like ofte

CO2-utslipp, flyskam og plastforurensning. Klima- og bærekraftspørsmål er mer aktuelle i dag enn noensinne. Vann er en av våre mest verdifulle naturressurser, og bare tre prosent av alt vannet i verden kan drikkes. Samtidig er det en ressurs som mange i Norge tar for gitt. Og det er ikke en selvfølge å snakke om bærekraftig vannforbruk i vår del av verden.
Årets Vannbarometer viser imidlertid en positiv trend. Flere nordmenn reflekterer over vannforbruket sitt i dag enn for ett år siden. Kun 28 prosent svarer at de aldri reflekterer over eget vannforbruk, sammenlignet med 31 prosent for ett år siden.
Det er imidlertid ingen større forskjell på hvor ofte nordmenn tenker på vannforbruket i dag sammenlignet med for ett år siden. 13 prosent svarer at de tenker på vannforbruket sitt daglig, mens de fleste svarer at de gjør det sjeldnere enn det. Hele fire av ti, tilsvarende 42 prosent, reflekterer over vannforbruket sjeldnere enn én gang i måneden. For ett år siden gjaldt dette kun en tredjedel.
Sammenlignet med sine nordiske naboer er nordmenn minst opptatt av eget vannforbruk – bare 31 prosent oppgir at de tenker på vannforbruket sitt minst én gang i uken, sammenlignet med fire av ti nordboere.

4 av 10

nordmenn reflekterer over vannforbruket sjeldnere enn én gang i måneden

SÅ ofte reflekterer nordbor over vannforbruket

%

%

%

%

6 av 10

nordiske storbyer oppgir at de har konkrete, langsiktige mål for å redusere vannforbruket i kommunen.

Over 200 liter per døgn – nordmenn blant de største vannbrukerne i Norden

Nordmenn har et høyt vannforbruk sammenlignet med gjennomsnittet i Norden. Det fremgår av en sammenligning mellom de tre største kommunene i hvert land. I Oslo, Bergen og Trondheim bruker hver innbygger i snitt 73 702 liter vann per år. Til sammenligning brukes det i gjennomsnitt 64 921 liter per person i året i samtlige nordiske storbyer.

I og med at bærekraft er et tema som diskuteres flittig både i hverdagen og i den offentlige debatten, er det lett å tro at ansvarlig vannforbruk er en selvfølge for alle. Vi vet imidlertid fra tidligere undersøkelser at det ikke er tilfellet. Mange nordmenn vet ikke hva de kan gjøre for å redusere forbruket, eller hvordan de skal bruke vann på en bærekraftig måte. Videre ser vi at det fortsatt er altfor mange som aldri reflekterer over eget vannforbruk. Derfor ser vi et behov for å fortsette å belyse dette gjennom Vannbarometeret for å redusere unødig vannbruk. Blant annet finnes det en rekke enkle tiltak som kan gjøres, slik som å skifte ut en kran som lekker, eller å slutte å la vannet renne mens man pusser tennene.

Anne Øiseth,
Daglig Leder i GROHE

I og med at bærekraft er et tema som diskuteres flittig både i hverdagen og i den offentlige debatten, er det lett å tro at ansvarlig vannforbruk er en selvfølge for alle. Vi vet imidlertid fra tidligere undersøkelser at det ikke er tilfellet. Mange nordmenn vet ikke hva de kan gjøre for å redusere forbruket, eller hvordan de skal bruke vann på en bærekraftig måte. Videre ser vi at det fortsatt er altfor mange som aldri reflekterer over eget vannforbruk. Derfor ser vi et behov for å fortsette å belyse dette gjennom Vannbarometeret for å redusere unødig vannbruk. Blant annet finnes det en rekke enkle tiltak som kan gjøres, slik som å skifte ut en kran som lekker, eller å slutte å la vannet renne mens man pusser tennene.

Anne Øiseth,
Daglig Leder i GROHE