logo

OM VATTENBAROMETERN

I Norden har vi rent och fräscht vatten tillgängligt vart vi än går. Det är en lyx som långt ifrån alla människor på jorden delar. Men hur ser egentligen vår vattenkonsumtion ut i Sverige och i Norden? Förstår vi att det är en lyx och resurs som vi behöver värna om?

Vattenbarometern är ett initiativ från GROHE, ett företag inom koncernen LIXIL Group Corporation, världens ledande leverantör av sanitetsprodukter. Syftet med initiativet är att belysa vår vattenkonsumtion samt inställning och kunskap till vår egen förbrukning. Vi vill uppmuntra fler människor att reflektera över sin vattenkonsumtion samt tipsa om hur det går att minska sin vattenanvändning i vardagen med enkla medel. 

Om undersökningen
Undersökningen är utförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på uppdrag av GROHE. Statistiken har samlats in genom en webbenkät under perioden 22–29 april 2021 med respondenter från Sverige, Danmark, Norge och Finland i åldrarna 18–65 år. Sammanlagt har 6 358 respondenter deltagit och resultatet är riksrepresentativt med en signifikansnivå på 95 procent.

Om kartläggningen
Uppgifterna om städernas vattenförbrukning är hämtad från respektive kommun eller hos kommunens vattenleverantör i de tre största kommunerna i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Förbrukningen bygger på allt debiterat vatten i respektive kommun under 2020. Tio av tolv kommuner har även besvarat en webbenkät om hur kommunen arbetar med hållbar vattenanvändning.