logo

OM VANNBAROMETERET

I Norden har vi tilgang til rent og friskt vann uansett hvor vi er. Det er en luksus som langt i fra alle mennesker på jorden har. Men hvordan ser egentlig vannforbruket ut i Norge og i Norden? Forstår vi at det er en luksus og ressurs som vi må verne om?
Vannbarometeret er et initiativ fra GROHE, et selskap i konsernet LIXIL Group Corporation, verdens ledende leverandør av sanitærprodukter. Formålet med initiativet er å belyse vårt vannforbruk og vår innstilling til og kunnskap om eget forbruk. Vi ønsker å oppmuntre flere til å reflektere over hvor mye vann de bruker, og tipse om hvordan man med enkle midler kan redusere vannforbruket i hverdagen.
OM UNDERSØKELSEN
Undersøkelsen er utført av opinions- og markedsundersøkelsesselskapet Ipsos Norm på oppdrag fra GROHE. Statistikken er samlet inn gjennom en nettundersøkelse i perioden 22.–29. april 2021 med respondenter fra Norge, Danmark, Finland og Sverige i alderen 18–65 år. Totalt har 6358 respondenter deltatt, og resultatet er landrepresentativt med et signifikansnivå på 95 prosent.

OM KARTLEGGINGEN
Opplysningene om vannforbruket i byene er hentet fra respektive kommune eller hos kommunens vannleverandør i de tre største byene i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Forbruket bygger på alt betalt vann i respektive kommuner i 2020. Ti av tolv kommuner har også besvart en nettundersøkelse om hvordan kommunen arbeider med bærekraftig vannforbruk.