logo

1 av 3

reflekterar över sin egen vattenförbrukning veckovis eller oftare än så

23%

konsumerar mer vatten
än innan pandemin

53%

uppmuntrar andra att
använda vatten hållbart

1 av 3

reflekterar över sin egen vattenförbrukning veckovis eller oftare än så

23%

konsumerar mer vatten än innan pandemin

53%

uppmuntrar andra att använda vatten hållbart

Testa hur hållbara dina vattenvanor är!

Ansvarsfull vattenanvändning är viktigt även under en pandemi

Det senaste året har vårt samhälle ställts inför enorma prövningar. I kölvattnet av pandemin har många människors vardag och vanor förändrats. Något som speglas även i vår vattenanvändning. Årets upplaga av Vattenbarometern visar på en positiv utveckling i svenskarna medvetenheten om sin egen vattenanvändning. Samtidigt ser vi att det är färre som gör dagliga ansträngningar för att minska sin vattenförbrukning och att fler tillbringar mer tid i duschen än för ett år sedan.

I år genomför vi Vattenbarometern för tredje året i rad. Trots att hållbarhet står högt på den politiska agendan i Sverige ser vi ett fortsatt behov av att utbilda om hållbar vattenanvändning. Idag kanske ännu mer än tidigare med tanke på våra förändrade levnadsvanor. När vi tillbringar allt mer tid i hemmet uppstår fler möjligheter i vardagen att agera hållbart.

Hållbar vattenanvändning är en av LIXILs tre strategiska pelare. Som ledande inom vattenrelaterade produkter strävar vi efter att främja hållbar vattenanvändning världen över, så att människor ska få ut mesta möjliga av vattnet de förbrukar. Detta gör vi i allt ifrån vattenanvändningen i vår egen produktion, till vattenbesparande funktioner i våra produkter. Vattenbarometern är ett sätt att fortsätta detta åtagande även i det sista ledet, slutkonsumenten, genom att utbilda och öka kunskapen om hållbar vattenanvändning. Självklart kommer vi på samhällsnivå inte kunna minimera vår vattenförbrukning till noll. Det handlar istället om att nyttja resursen på ett smartare sätt. Från badrumsvanor och matlagning till tvättning, städning och trädgårdsarbete.

Vi hoppas att årets rapport ska väcka reflektion och inspiration om vad just du kan göra för en mer hållbar vattenkonsumtion.

Trevlig läsning!
Christina Holmberg, GROHE