KAPPALE 1

Suomalaiset ja vesi

Yhä useammat suomalaiset pohtivat vedenkulutustaan

Hiilidioksidipäästöt, lentohäpeä ja muovijätteet. Ilmasto- ja vastuullisuuskysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia, nykyään enemmän kuin koskaan. Vesi on yksi arvokkaimmista luonnonvaroistamme, ja vain kolme prosenttia kaikesta maailman vedestä on juomakelpoista. Se on myös resurssi, jota monet suomalaiset pitävät itsestäänselvyytenä. Omassa maanosassamme ei ole yhtä ilmeistä puhua vastuullisesta vedenkulutuksesta.
Tämän vuoden Vesibarometri osoittaa, että yhä useampi suomalainen pohtii vedenkulutustaan nyt kuin vuosi sitten. 19 prosenttia vastaa pohtivansa vedenkulutustaan päivittäin. Viime vuonna vastaava luku oli 17 prosenttia.
Selvästi useammat vastaavat ajattelevansa vedenkulutustaan muutaman kerran viikossa. Tänä vuonna luku on 25 prosenttia viime vuoden 19 prosenttiin verrattuna.
Pohjoismaisten naapuriemme joukosta tanskalaiset ovat eniten tietoisia omasta vedenkulutuksestaan. Joka toinen tanskalainen ilmoitti nimittäin ajattelevansa vedenkulutustaan vähintään kerran viikossa verrattuna neljään pohjoismaalaiseen kymmenestä.
19%
vastaa pohtivansa vedenkulutustaan päivittäin. Viime vuonna vastaava luku oli 17 prosenttia.

NORDBOR PALJON PELASTUKSIA VEDENKULUTUKSESSA

%

%

%

%

Kuusi kymmenestä

Pohjoismaiden suurkaupungista ilmoittaa, että niillä on konkreettisia ja pitkän aikavälin tavoitteita vedenkulutuksen vähentämiseksi kunnassa.

182 litraa vuorokaudessa – suomalaiset säästeliäitä verrattuna pohjoismaisiin naapureihin

Suomalaisten vedenkulutus on suhteellisen alhainen verrattuna sekä ruotsalaisiin että norjalaisiin. Tanskalaiset ovat kuitenkin parhaita. Tämä käy ilmi kunkin maan kolmen suurimman kunnan vertailusta. Helsingissä, Turussa ja Tampereella jokainen asukas kuluttaa keskimäärin 66 408 litraa vettä henkilöä kohden vuodessa. Sitä voidaan verrata kaikkien Pohjoismaiden suurkaupunkien keskimääräiseen 64 921 litraan henkilöä kohden vuodessa.

Vastuullisuus on aihe, josta keskustellaan ahkerasti niin arjessa kuin julkisessa keskustelussakin. On siis helppo olettaa, että vastuullinen vedenkulutus on kaikille itsestäänselvyys. Tiedämme kuitenkin aiemmista tutkimuksista, että näin ei ole. Monet suomalaiset eivät tiedä, mitä he voivat tehdä kulutuksen vähentämiseksi tai miten he käyttävät vettä vastuullisesti. Lisäksi aivan liian monet eivät mieti asiaa koskaan. Siksi pidämme tarpeellisena jatkaa tämän asian esiintuomista Vesibarometrin avulla tarpeettoman vesihävikin vähentämiseksi. Joissakin tapauksissa voidaan ryhtyä yksinkertaisiin toimenpiteisiin, kuten vaihtaa vanha, vuotava hana tai sulkea hana hampaiden harjaamisen ajaksi.

Tiina Gefwert,
GROHE

Vastuullisuus on aihe, josta keskustellaan ahkerasti niin arjessa kuin julkisessa keskustelussakin. On siis helppo olettaa, että vastuullinen vedenkulutus on kaikille itsestäänselvyys. Tiedämme kuitenkin aiemmista tutkimuksista, että näin ei ole. Monet suomalaiset eivät tiedä, mitä he voivat tehdä kulutuksen vähentämiseksi tai miten he käyttävät vettä vastuullisesti. Lisäksi aivan liian monet eivät mieti asiaa koskaan. Siksi pidämme tarpeellisena jatkaa tämän asian esiintuomista Vesibarometrin avulla tarpeettoman vesihävikin vähentämiseksi. Joissakin tapauksissa voidaan ryhtyä yksinkertaisiin toimenpiteisiin, kuten vaihtaa vanha, vuotava hana tai sulkea hana hampaiden harjaamisen ajaksi.

Tiina Gefwert,
GROHE