KAPITEL 1

Svenskarna och vatten

Fler svenskar reflekterar över sin vattenförbrukning

Koldioxidutsläpp, flygskam och plastföroreringar. Klimat- och hållbarhetsfrågorna är ständigt aktuella, idag mer än någonsin. Vatten är en av våra mest värdefulla naturresurser och endast tre procent av allt vatten i världen är drickbart. Samtidigt är det en resurs som många i Sverige tar för givet. Och det är inte lika självklart att prata om hållbar vattenanvändning i vår del av världen.

Årets Vattenbarometer visar dock på en positiv trend. Fler svenskar reflekterar över sin vattenförbrukning idag än för ett år sedan. Endast 29 procent svarar att de aldrig reflekterar över sin vattenförbrukning, jämfört med 34 procent för ett år sedan.

Dock är det ingen större skillnad i hur ofta svenskarna tänker på sin vattenanvändning idag jämfört med för ett år sedan. 14 procent svarar att de tänker på sin vattenförbrukning dagligen. Men de flesta gör det mer sällan än så. Drygt var tredje, 38 procent, gör det mer sällan än en gång i månaden.

I jämförelse med våra nordiska grannar så är svenskarna bland de minst brydda över den egna vattenförbrukningen – endast tre av tio svenskar uppger nämligen att de tänker på sin vattenförbrukning minst en gång i veckan, jämfört med fyra av tio nordbor.

3 av 10

svenskar tänker på sin
vattenförbrukning minst
en gång i veckan

SÅ OFTA reflekterar nordbor över sin vattenförbrukning

%

%

%

%

6 av 10

nordiska storstäder uppger att de har
konkreta, långsiktiga mål för att minska
vattenanvändningen i kommunen.

Mer än 200 liter per dygn – svenskarna sämst i Norden

Svenskarnas vattenförbrukning är hög jämfört med den i övriga nordiska länder. Det framgår av en jämförelse mellan de tre största städerna i varje land. I Stockholm, Göteborg och Malmö konsumerar varje invånare i snitt 75 225 liter vatten per person och år. Vilket går att jämföra med i snitt 64 921 liter per person och år i samtliga nordiska storstäder.

I och med att hållbarhet är ett ämne som diskuteras flitigt såväl i vardagen som i den offentliga debatten är det enkelt att anta att ansvarsfull vattenanvändning är en självklarhet för alla. Vi vet dock från tidigare undersökningar att så inte är fallet. Många svenskar vet inte vad de kan göra för att minska sin förbrukning eller hur de använder vatten på ett hållbart sätt. Och det är fortfarande alldeles för många som aldrig reflekterar över frågan. Därför ser vi ett behov av att fortsätta belysa denna fråga genom Vattenbarometern för att minska onödigt vattensvinn. I vissa fall går det göra enkla insatser som att byta ut en gammal kran som läcker eller sluta borsta tänderna med en rinnande kran.

Christina Holmberg,
Kommunikationsansvarig på GROHE

I och med att hållbarhet är ett ämne som diskuteras flitigt såväl i vardagen som i den offentliga debatten är det enkelt att anta att ansvarsfull vattenanvändning är en självklarhet för alla. Vi vet dock från tidigare undersökningar att så inte är fallet. Många svenskar vet inte vad de kan göra för att minska sin förbrukning eller hur de använder vatten på ett hållbart sätt. Och det är fortfarande alldeles för många som aldrig reflekterar över frågan. Därför ser vi ett behov av att fortsätta belysa denna fråga genom Vattenbarometern för att minska onödigt vattensvinn. I vissa fall går det göra enkla insatser som att byta ut en gammal kran som läcker eller sluta borsta tänderna med en rinnande kran.

Christina Holmberg,
Kommunikationsansvarig på GROHE