logo

TIETOA VESIBAROMETRISTA

Kaikkialla Pohjoismaissa on saatavilla puhdasta ja raikasta vettä. Se on ylellisyys, jollaista läheskään kaikilla maapallon ihmisillä ei ole. Miltä vedenkulutus oikeastaan näyttää Suomessa ja Pohjoismaissa? Ymmärrämmekö me, että kyse on ylellisyydestä ja resurssista, jota meidän on vaalittava? Vesibarometri on GROHEn hanke. GROHE on LIXIL Group Corporation -konserniin kuuluva yritys, joka on maailman johtava saniteettituotteiden toimittaja. Hankkeen tarkoituksena on selvittää vedenkulutustamme sekä suhtautumistamme ja tietämystämme omasta kulutuksestamme. Haluamme kannustaa yhä useampia ihmisiä pohtimaan vedenkulutustaan ja antaa vinkkejä vedenkulutuksen vähentämiseen arjessa yksinkertaisin keinoin.
TIETOA TUTKIMUKSESTA
Tutkimuksen toteutti mielipide- ja markkinatutkimusyritys Ipsos Norm GROHEn toimeksiannosta. Tilastot on kerätty verkkokyselyllä 22.–29.4.2021 välisenä aikana. Vastaajat olivat Suomesta, Tanskasta, Norjasta ja Ruotsista ja iältään 18–65-vuotiaita. Kyselyyn osallistui yhteensä 6 358 vastaajaa. Tulokset edustavat koko kohdemaataan, ja niiden ja sen merkitsevyystaso on 95 prosenttia.

TIETOA KARTOITUKSESTA
Tiedot kaupunkien vedenkulutuksesta ovat peräisin kustakin kunnasta tai kuntien veden toimittajilta Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin kolmessa suurimmassa kunnassa. Kulutus perustuu kunkin kunnan laskuttamaan veteen vuonna 2020. Kymmenen kuntaa kahdestatoista on vastannut myös verkkokyselyyn siitä, miten kunta työskentelee vastuullisen vedenkäytön parissa.